HA tanácsadás – HA adatlap letöltés

A Humanisztikus tanácsadás kognitív munka, személyiségfókuszú beszélgetés.

 Egy bővebb élettörténeti adatlap kitöltése után, – amihez elengedhetetlenül szükséges a születés időpontjának viszonylag pontos ismerete – egy konkrét kérdéskörre fókuszálva 2x 50 perces konzultáció keretében tudunk foglalkozni:
önismerettel,
tájékozódhatunk az energetikai, pszichikai blokkok, pszichés struktúrák erővonalairól,
kapcsolati és családdinamikáról,
mintázatkövetésről,
működésmódokról a változás, változtatás lehetőségeit közösen keresve.

Célunk ebben a közös munkában az egyén egyediségének megtalálása, a felnőtt én működésbe hozása, a mozgatórugók feltárása, a személyiséget alkotó karakterek harmonizációja, a tudatosság és önálló belátás elérése, új, egyedi útra és megoldásra való rátalálás, saját döntés segítése ítélet és előítélet mentes együttlétben.

Mindez hozzásegíthet – többek között – a hellingeri dinamikák feltárásához, a lehetséges terápiás munka (családállítás, projektív terápia) útjának kialakításához.

Kimondottan Önismereti konzultációra is van lehetőség, ami szintén 2x 50 percben történik az alábbi kérdéskörben mozogva:

Mik az erősségeim, mik az erőforrásaim, amiket mozgósítani tudok?
Mi az az erőforrás, amit eddig nem ismertem fel magamban, nem integráltam, vagy éppen kizártam működésmódjaim közül?
Milyen energiák rejlenek bennem, mik mozgatnak és hogyan vehetem át felettük az uralmat?
Milyen mintázatok szerint cselekszem?
Milyen kapcsolati minták jellemeznek?
Hogyan változhatok, lehetséges-e fejlődés cselekvési sémáimban, a rám jellemző tulajdonságokban?
Ezekre és hasonló kérdésekre kereshetjük együtt a választ.

Akár pároddal együtt is jöhettek, hogy jobban ismerjétek és megértsétek egymás reakcióit és működésmódjait.

Letöltések:

Jelentkezési lap humainsztikus tanácsadáshoz
Tájékoztató humainsztikus tanácsadáshoz